دبی مال

کافه کاریبو

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر

آیس کریم لب

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر

پارک واقعیت مجازی

۳۹.۹۰۰ تومان بیشتر VR Theme Park

کوپن پارک کیدزانیا دبی

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر KidZania Park