جاذبه های دبی

کوپن سرزمین فراری ابوظبی

۱۶۷.۹۰۰ تومان بیشتر Ferrari World

کوپن قایق های زرد دبی

۴۵.۹۰۰ تومان بیشتر The yellow boats

آکواریوم دبی مال و باغ وحش زیر آب

۶۹.۹۰۰ تومان بیشتر Dubai Aquarium & Underwater Zoo

کوپن دلفیناریوم دبی

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر Dubai Dolphinarium

کافی شاپ یخی در دبی

۷.۹۰۰ تومان بیشتر chillout ice cafe