توجه، لطفا قبل از خرید موارد مد نظر خرید را روی واتساپ هماهنگ فرمایید.

برجمان

بستنی بسکین رابینس

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر Baskin Robbins

رستوران ناندوز

۵۹.۹۰۰ تومان بیشتر Nando's

رستوران ایرانی حاتم

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر Hatam Restaurant

پاپا جونز

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر PapaJohns

کلد استون (سنگ سرد)

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر Cold Stone Creamery

دونات دانکین

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر DunkinDonuts