توجه، لطفا قبل از پرداخت موارد مد نظر را روی واتساپ هماهنگ فرمایید. حداقل مبلغ خرید ووچر جهت ارسال ۷۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

امارات مال

بستنی هاگن داز

49900 تومان بیشتر Häagen-Dazs Dubai

بستنی هاگن

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر

کافه بتل

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر

رستوران نیویورک فرایز

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر NewYork Fries

بستنی بسکین رابینس

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر Baskin Robbins