توجه فرمایید، ارسال ووچر رستوران برای تعداد زیر ۳ عدد یا مبلغ سبد خرید زیر ۲۰۰ هزار تومان مقدور نمی باشد.