توجه، لطفا قبل از پرداخت موارد مد نظر را روی واتساپ هماهنگ فرمایید. حداقل مبلغ خرید ووچر جهت ارسال ۷۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

بخش رستوران

Tortilla
تومان
۵۰٪ تخفیف
KyoChon
تومان
۵۰٪ تخفیف
St Tropez Bistro
تومان
۵۰٪ تخفیف
Massimo Gelato & Cafe
تومان
۵۰٪ تخفیف
Dar Al Halabi
تومان
۵۰٪ تخفیف
Mashakeek
تومان
۵۰٪ تخفیف
GF Ferre Chocolate Bar
تومان
۵۰٪ تخفیف
Asia Kitchen
تومان
۵۰٪ تخفیف
Le Burger
تومان
۵۰٪ تخفیف