دبی مال

پارک واقعیت مجازی

۳۹.۹۰۰ تومان بیشتر VR Theme Park

کوپن پارک کیدزانیا دبی

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر KidZania Park

کافه نرو

۱۹۹۰۰ تومان بیشتر

کافه بتل

۱۹.۹۰۰ تومان بیشتر

کافه اوبین

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر

کافه رستوران مادو

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر Mado Cafe