جاذبه های دبی

کوپن سرزمین فراری ابوظبی

۱۶۷.۹۰۰ تومان بیشتر Ferrari World

کوپن قایق های زرد دبی

۴۵.۹۰۰ تومان بیشتر The yellow boats

کوپن دلفیناریوم دبی

۲۹.۹۰۰ تومان بیشتر Dubai Dolphinarium

آکواریوم دبی مال و باغ وحش زیر آب

۲۱.۹۰۰ تومان بیشتر Dubai Aquarium & Underwater Zoo

کافی شاپ یخی در دبی

۷.۹۰۰ تومان بیشتر chillout ice cafe