ووچر های رستوران های دبی

بستنی Baskin Robbins

Baskin Robbins
۱۸.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی مال و ۶۵ شعبه دیگر
انتخاب نوع
۱۸.۹۰۰ تومان

سابوی Subway

Subway
۱۸.۹۰۰ تومان
آدرس :  سیتی سنتر میردف
انتخاب نوع
۱۸.۹۰۰ تومان

رستوران ناندوز Nando’s

Nando's
۱۸.۹۰۰ تومان
آدرس :  ابن بطوطه - سیتی سنتر دیره
انتخاب نوع
۱۸.۹۰۰ تومان

رستوران ایرانی حاتم

Hatam Restaurant
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی مرکز دیرا، حاتم.
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

پاپا جونز

PapaJohns
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  امارات - دبی
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

تگزاس چیکن

Texas Chicken
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  بیش از ۲۰ شعبه در دبی
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

برگر کینگ

Burger King
۱۸.۹۰۰ تومان
آدرس :  بیش از ۲۰ شعبه در دبی
انتخاب نوع
۱۸.۹۰۰ تومان

برگر بایت می

BRGR byte me
۱۶.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی-امارات
انتخاب نوع
۱۶.۹۰۰ تومان

چیلیز Chilis

chili's
۱۸.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی-امارات
انتخاب نوع
۱۸.۹۰۰ تومان

فست فود JohnnyRockets

johnnyrockets
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی-امارات
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

رستوران ایتالیایی Carluccio’s

Carluccio's
۲۴.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی-امارات
انتخاب نوع
۲۴.۹۰۰ تومان

کافه بلان

cafe blanc
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  امارات - دبی - دبی مال
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

The Butcher Shop Grill

The Butcher Shop Grill
۱۸.۹۰۰ تومان
آدرس :  امارات - دبی
انتخاب نوع
۱۸.۹۰۰ تومان

فیش اند چیپس

London Fish & Chips
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی-امارات
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

TGI Friday’s

TGI Friday's
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی-امارات
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

رستوران ایرانی نون و کباب

Noon o Kabab
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی - امارات
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

رستوران ایرانی انار

Anar Resturant
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی-امارات
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

رستوران ایرانی فارسی

Farsi Restaurant Bufeet
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی-امارات
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

رستوران ایرانی شبستان

Shabestan Resturant
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی-امارات-خیابان خور- هتل اینتر کنتینانتال
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

کلد استون (سنگ سرد)

Cold Stone Creamery
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  بیش از ۲۰ شعبه در دبی
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

جانگل جویس (آبمیوه جنگل)

Jungle Juice
۱۷.۹۰۰ تومان
آدرس :  دبی-امارات
انتخاب نوع
۱۷.۹۰۰ تومان

دونات دانکین

DunkinDonuts
۱۶.۹۰۰ تومان
آدرس :  امارات - دبی
انتخاب نوع
۱۶.۹۰۰ تومان

kaleidoscope

kaleidoscope
۲۹.۰۰۰ تومان
آدرس :  امارات - دبی - پالم
انتخاب نوع
۲۹.۰۰۰ تومان

دیگر رستوران های دبی

Dubai Resturants
۱۹.۹۰۰ تومان
انتخاب نوع
۱۹.۹۰۰ تومان